Prace ziemne, roboty drogowe

Opis

Witamy serdecznie i zapraszamy do zapoznania się z ofertą firmy "BAFLO" Strzałkowski Sp. K. na prace ziemne i wyburzenia.

Prace ziemne jakie wykonujemy na budowach lub w przygotowaniu terenów pod budowy, najczęściej przy pomocy koparek, koparko-ładowarek, koparko-spycharek, zagęszczarek, samochodów ciężarowych, polegające na wykonaniu wykopów pod fundamenty, niwelacji terenu, przygotowaniu dróg dojazdowych, wykopy pod wodociągi, wykopy pod kable oraz kanalizację, zagęszczanie terenu, wykopy pod budynki, baseny, stawy itp. - wykonujemy nowoczesnym sprzętem budowlanym.

Prace te obejmują zakres:

- zewnętrzne sieci kanalizacji sanitarnej - grawitacyjnej, ciśnieniowej, deszczowej, technologicznej,
- instalacje wodociągowe oraz instalacje gazowe,
- roboty ziemne: makro i mikro niwelacje terenu,
- nasypy oraz wykopy,
- wykopy pod przyłącza, szamba, fundamenty, baseny, garaże,
- wykopy pod hale produkcyjne, budynki, wszelkie obiekty budowlane,
- wykopy szeroko i wąsko przestrzenne,
- utwardzanie, zagęszczanie terenu,
- odwodnienie terenów przy robotach inżynierskich,
- roboty ogólnobudowlane, remontowe,
- roboty rozbiórkowe,
- wyburzenia wraz z transportem i utylizacją odpadu,
- budowa dróg (dojazdowych, wewnętrznych),
- zasypki inżynierskie,
- prace geo - inżynieryjne w tym kolumny iniekcyjne w technologi "jet grouting" (pale), jak również projekty wykonawcze i powykonawcze w tym zakresie,
- usługi transportowe,
- przewóz materiałów sypkich, kruszyw,
- utylizacja materiałów,
- przemieszczanie mas ziemnych,
- wynajem sprzętu ciężkiego,

Zapraszamy do współpracy.

Udostępnij:

Skontaktuj się z autorem ogłoszenia

Krzysztof

March 5, 2019 12:57
Telefon kontaktowy: 513066440
Przy kontakcie zaznacz, że pozyskałeś go ze strony wsosnowcu.com
Możesz też wysłać tradycyjną wiadomość e-mail:

POUCZENIE:

Administratorem Państwa danych osobowych przekazywanych w niniejszym formularzu jest A.COM Krzysztof Sroka, ul. Rolnicza 2 lok. 62, 33-100 Tarnów, NIP: 8731369267.

Rozwiń ciąg dalszy

Jeżeli złożyłeś oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych w każdej chwili masz prawo cofnąć tą zgodę. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.

Dane osobowe przetwarzane na podstawie powyższej zgody mogą być wykorzystywane w celu:
1) świadczenia usług drogą elektroniczną (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a i b RODO),
2) w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
3) w celu oferowania Ci przez nas produktów i usług bezpośrednio, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Twoje dane osobowe możemy udostępniać następującym kategoriom podmiotów:
1) podwykonawcom, czyli podmiotom, z których korzystamy przy ich przetwarzaniu;
2) partnerom handlowym, których oferta uzupełnia naszą ofertę;

Nie przekazujemy Twoich danych poza teren EU/EOG.

Twoje Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane od momentu ich uzyskania przez Administratora Danych Osobowych do czasu obowiązywania umowy zawartej Tobą, a także po jej zakończeniu w celach:
1) dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy;
2) wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych;
3) marketingowych do czasu, aż zgłosisz sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu, cofniesz zgodę lub sami ustalimy, że się zdezaktualizowały.

Warto pamiętać, że masz prawo wniesienia skargi do UODO gdy uznasz, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Przysługuje Ci prawo:
1) dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania ich kopii;
2) do sprostowania (poprawiania swoich danych);
3) do usunięcia danych;
4) do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
5) do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
6) do przenoszenia danych;
7) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;
8) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych

Szczegóły i wskazówki jak wykonywać swoje prawa znajdziesz Użytkowniku na naszej stronie internetowej w polityce prywatności. Podanie danych jest dobrowolne ale ich nie podanie będzie równoznaczne z brakiem możliwości zawarcia umowy sprzedaży, brakiem możliwości realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną.

Zgłoś naruszenie lub problem z tą ofertą

Ogłoszenie archiwalne

Ta oferta jest już nieaktualna a możliwość kontaktu z autorem ogłoszenia jest niedostępna.

Jesteś autorem tego ogłoszenia?

Promuj ogłoszenie Edytuj

Podobne ogłoszenia

Loading...